و إن سالتنی من بعدک کیف حالی؟

می‌خواهی بپرسی که بعد از تو حالم چگونه است؟ چطور باشم که از ترس طولانی شدن دلتنگی‌ام مدام برایت گریه خواهم کرد. درحالی‌که این دلتنگی را حتی نمی‌توانم برایت توصیف کنم.

7 6 - و إن سالتنی من بعدک کیف حالی؟ - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: