و مسجدی که همچنان ستون بالای سر ماست.

9 11 - و مسجدی که همچنان ستون بالای سر ماست. - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: