پاسخ سخت در انتظار دست های آلوده و مغزهای مفسد

اثر هنرمند: مهدی شاهوردی

55 - پاسخ سخت در انتظار دست های آلوده و مغزهای مفسد - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: