پزشکیان و جلیلی به دور دوم رفتند

محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور از نتایج چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری:

میزان مشارکت: ۴۰ درصد
تعداد آرای مأخوذه: ۲۴.۵۳۵.۱۸۵

مسعود پزشکیان: ۱۰.۴۱۵.۹۹۱
سعید جلیلی: ۹.۴۷۳.۲۹۸
محمدباقر قالیباف: ۳.۳۸۳.۳۴۰
مصطفی پورمحمدی: ۲۰۶.۳۹۷

تعداد شعب شمارش و تجمیع شده: ۵۸.۶۴۰ شعبه

به این ترتیب مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به دور دوم راه یافته و جمعه این هفته انتخابات مرحله دوم برگزار خواهد شد.

33 - پزشکیان و جلیلی به دور دوم رفتند - 1 34 1 - پزشکیان و جلیلی به دور دوم رفتند - 2

 

اشتراک‌گذاری این مطلب: