پزشک فلسطینی، کودکی را که در یکی از بیمارستان های غزه از ترس می لرزید در آغوش می گیرد..

اشتراک‌گذاری این مطلب: