پوستر ویژه از بیانات رهبر انقلاب

رهبر انقلاب صبح امروز: مقصّر خود شمایید ای ستمگران صهیونیست، عامل این طوفان خود شما هستید. خودتان بلا را به سر خودتان آوردید. یک ملت غیر از واکنش غیورانه و شجاعانه در مقابل این چنین دشمنی هیچ راهی ندارد. وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده‌خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود.‌

56 1 - پوستر ویژه از بیانات رهبر انقلاب - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: