پیوند دنیا گسستنی است

آنکه به خاطر دنیا پیوند برقرار کند، پیوندش گسستنی است (امام علی علیه السلام)

photo 2023 08 12 08 52 40 - پیوند دنیا گسستنی است - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: