کاری کرد که بتوانند بایستند

رهبر انقلاب: شهید سلیمانی کاری کرد که [مردم فلسطین] بتوانند بایستند، بتوانند مقاومت کنند.

اشتراک‌گذاری این مطلب: