کریم کرمش

مرد کریم بر کرمش فخر می‌کند

تو کیستی که کرده کرم بر تو افتخار

IMG 20230408 131856 641 - کریم کرمش - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: