کشتار کودکان را متوقف کنید

THOUSANDS OF CHILDREN AND MINORS WERE KILLED AND MISSING UNDER THE RUBBLE AMID RELENTLESS ISRAELI BOMBARDMENT.

در میان بمباران بی امان اسرائیل، هزاران کودک و خردسال در زیر آوار کشته و مفقود شدند.

30 1 - کشتار کودکان را متوقف کنید - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: