کشتار کودکان را متوقف کنید

تاکنون بیش از 5000 کودک فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.

 

17 4 - کشتار کودکان را متوقف کنید - 1 18 4 - کشتار کودکان را متوقف کنید - 2
So far, more than 5000 Palestinian children have been martyred by the Zionist regimeStop Killing Children

19 5 - کشتار کودکان را متوقف کنید - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: