کشتار کودکان را متوقف کنید

THOUSANDS OF CHILDREN AND MINORS
ARE BEING KILLED AND MISSING
NOWUNDER THE BRUTAL AND RELENTLESS ISRAELI BOMBARDMENT

هزاران کودک و خردسال در حال کشته شدن و مفقود شدن هستند اکنون تحت بمباران وحشیانه و بی امان اسرائیل
کشتار کودکان را متوقف کنید

Stop Killing Child8 7 - کشتار کودکان را متوقف کنید - 19 6 - کشتار کودکان را متوقف کنید - 2ren

اشتراک‌گذاری این مطلب: