کل دنیا بداند کنار اسرائیل هستیم!

رئیس‌جمهور آمریکا:
می‌خواستم به اسرائیل بیایم تا مردم در اینجا و کل دنیا بدانند که ما در کنار اسرائیل هستیم.

حماس مرتکب جنایت شد. می‌خواهم اطمینان حاصل کنم اسرائیل هر آنچه لازم دارد برای پاسخ به حمله حماس در اختیار دارد.

اشتراک‌گذاری این مطلب: