کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا

کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا

منبع: کانون هنر شیعی

32 2 - کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: