کمین قاطع در خان یونس توسط رزمندگان مقاومت

پس از کمین قاطع در خان یونس توسط رزمندگان مقاومت ، این پوستر منتشر شد:
بیایید جلو تا شکست بخورید و بدانید ما چه جور انسان هایی هستیم.

14 28 - کمین قاطع در خان یونس توسط رزمندگان مقاومت - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: