که یک کودک ما جگری با جگر شیر برابر دارد…. ‌

اثر هنرمند: فاطمه کلهر

اشتراک‌گذاری این مطلب: