کودکانِ لندنی با عروسک به حمایت از کودکان غزه آمدند

کودکان لندنی به نشانۀ همدردی با کودکان غزه و در اعتراض به حمایت بی‌قید‌وشرط انگلیس از کشتار زنان و کودکان فلسطینی، به ورودی وزارت خارجۀ انگلیس عروسک و نوشته‌هایی در حمایت از فلسطین آویزان کردند.

1 12 - کودکانِ لندنی با عروسک به حمایت از کودکان غزه آمدند - 1 2 11 - کودکانِ لندنی با عروسک به حمایت از کودکان غزه آمدند - 2 3 12 - کودکانِ لندنی با عروسک به حمایت از کودکان غزه آمدند - 3 4 13 - کودکانِ لندنی با عروسک به حمایت از کودکان غزه آمدند - 4 5 12 - کودکانِ لندنی با عروسک به حمایت از کودکان غزه آمدند - 5

اشتراک‌گذاری این مطلب: