کودک زیبای فلسطینی

با این که چشم آبی هستی و مو بلوند ولی اگر اوکراینی بودی دنیا برات یقه پاره می‌کرد و میشدی تیتر یک روزنامه‌ها و مجله‌ها ولی حیف که فلسطینی هستی

اشتراک‌گذاری این مطلب: