کوچک‌ترین قبر

▪️ یک قبر کوچک! روضه یعنی این: چطور این قبر
جا داده در خود آن قد رعنا و دلجو را؟!

44 - کوچک‌ترین قبر - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: