گوانتانامو رژیم اسرائیل در نوار غزه

رژیم اسرائیل با اهانت، شکنجه و بدرفتاری با هزاران شهروند فلسطینیِ بازداشت شده در نوار غزه و نگهداری آنها در قفس، زندانی نظیر زندان بدنام گوانتانامو آمریکا ایجاد کرد.

 

1 13 - گوانتانامو رژیم اسرائیل در نوار غزه - 1 2 12 - گوانتانامو رژیم اسرائیل در نوار غزه - 2 3 12 - گوانتانامو رژیم اسرائیل در نوار غزه - 3 4 11 - گوانتانامو رژیم اسرائیل در نوار غزه - 4

اشتراک‌گذاری این مطلب: