یا غفار الذنوب

یڪ توبه میخواهے

ڪه هر چه گُناه است بگیرے و هر چه خوب است بدهے !

به توبه آمده ام محبوبا

به امیدِ بخشیدنت 🍃

| یا غفار الذنوب |

جوشن کبیر

اثر: فاطمه امینی

IMG 20230401 101139 006 - یا غفار الذنوب - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: