جولان بر سر میدان

رقص و جولان بر سر میدان کنند

رقص اندر خون خود مردان کنند

اثر: سید محمدرضا موسوی اَوِندین

اشتراک‌گذاری این مطلب: