15 2 - قدردان حمایت نظامی و سیاسی آمریکا هستیم - 1

22 - سازمان ملل به روایت یک کاریکاتوریست - 2

اثر هنرمند: نازنین اسماعیل زاده

34 13 - اخبار گزینشی و سفارشی! - 335 12 - اخبار گزینشی و سفارشی! - 4

17 13 - واکنش کارتونیست‌های دنیا به حمایت بایدن از  کشتار غزه ‌ - 5 18 15 - واکنش کارتونیست‌های دنیا به حمایت بایدن از  کشتار غزه ‌ - 619 14 - واکنش کارتونیست‌های دنیا به حمایت بایدن از  کشتار غزه ‌ - 716 16 - واکنش کارتونیست‌های دنیا به حمایت بایدن از  کشتار غزه ‌ - 8

15 17 - کاریکاتور روزنامه هندی " Mid-day" در مورد نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین - 9

7 27 - تصویر منتشر شده بین کاربران عرب در کنایه به سکوت حکام کشورهای عربی و مسلمان نسبت به جنایات رژیم‌صهیونیستی در غزه و اخراج سفیر این رژیم توسط کلمبیا - 10

5 25 - غیرقابل ترمیم‌ - 11 6 21 - غیرقابل ترمیم‌ - 12

یک هفته پس از عملیات طوفان الاقصی نتانیاهو نه راه پس دارد نه راه پیش، حمله زمینی به غزه خسارات بیشتر و حمله نکردن تبعات سیاسی و امنیتی زیادی برای رژیم صهیونیستی در پی دارد.‌

27 7 - بی‌بی در وضعیت اره - 13

47 4 - غیرقابل ترمیم ‌ - 14 48 5 - غیرقابل ترمیم ‌ - 15

33 5 - طرح کارتونیست برزیلی از وضعیتی که نتانیاهو ساخته است - 16